Täysistunnon pöytäkirja 93/2008 vp

PTK 93/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

93. TORSTAINA 16. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.59—22.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Sinikka Hurskainen /sd (16.19)
 • Erkki Virtanen /vas (16.20)
 • Krista Kiuru /sd (18.36)
 • Jutta Urpilainen /sd (18.58)
 • Valto Koski /sd (20.57)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.10. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

16. ja 17.10. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.10. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Tanja Karpela /kesk

16. ja 17.10. edustaja

 • Tarja Tallqvist /kd

__________

Iranin parlamentin puhemies Ali Ardashir Larijanin vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Iranin parlamentin puhemies Ali Ardashir Larijani seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa sekä ryhmäpuheenvuorojen että muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Merja Kyllönen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 22.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Merja Kyllösen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 22.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/3/2008

7) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen