Täysistunnon pöytäkirja 93/2010 vp

PTK 93/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. PERJANTAINA 1. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.02—13.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 1.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 157—179/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 660, 662—664, 666—668, 671—674, 676, 677, 681, 682, 685, 687, 688/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 5.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​