Täysistunnon pöytäkirja 93/2012 vp

PTK 93/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TIISTAINA 9. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Timo Soini /ps
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sari Palm /kd (15.31)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 4.10.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 60/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/1/2012

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/2/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta sekä ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen sekä ilmoituksen antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​