Täysistunnon pöytäkirja 93/2013 vp

PTK 93/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TORSTAINA 3. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.57—20.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (s)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pia Kauma /kok (16.23)

__________

Puhemiehen huomautus

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustajille ilmoitetaan, että puhemies on tänään 3.10.2013 perustuslain 31 §:n nojalla antanut edustaja James Hirvisaarelle huomautuksen hänen toiminnastaan eduskunnassa.

Edustaja Hirvisaaren vieras on 27.9.2013 tehnyt eduskunnan istuntosalin lehterillä natsitervehdyksen. Edustaja Hirvisaari otti tilanteesta valokuvan.

Tällainen toiminta on täysin sopimatonta niin eduskuntavieraalle kuin kansanedustajalle. Natsismi aiheutti 6 miljoonan juutalaisen kuoleman ja Euroopan historian suurimman tragedian, toisen maailmansodan.

Puhemies on keskustellut tapahtuneesta edustaja Hirvisaaren kanssa. Keskustelun jälkeen edustaja Hirvisaari on toimittanut puhemiehelle kirjelmän, jossa sanoo ymmärtävänsä, että on toiminut väärin. Hän pyytää anteeksi tapahtunutta ja hyväksyy puhemiehen hänelle antaman huomautuksen. Hirvisaari tuomitsee natsismin eikä hyväksy sitä missään muodossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. (Hälinää — puhemies koputtaa)

Pyydän salia jälleen hiljentymään ja keskittymään tällä kertaa edustaja Mäkisalo-Ropposen puheenvuoroon.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Laki rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2013 vp (Tuomo Puumala /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2013 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 5) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2013 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Laki työttömyysturvalain 3 luvun 5 §:n ja 11 luvun 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2013 vp (Jukka Kärnä /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.10.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​