Täysistunnon pöytäkirja 94/2001 vp

PTK 94/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 14. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.9. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk

17. ja 18.9. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.9. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Terrorismin uhreina kuolleiden muistohetki

Puhemies:

Arvoisat edustajatoverit! Ärade riksdagsledamöter! Euroopan unionin jäsenmaiden hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat sopineet, että tämä päivä, perjantai 14. syyskuuta 2001, julistetaan surupäiväksi myötätunnon osoituksena Yhdysvaltojen kansalle.

Eurooppa hiljentyy muistamaan ja kunnioittamaan niiden ihmisten muistoa, jotka järkyttävällä tavalla surmattiin Yhdysvalloissa viime tiistaina 11. syyskuuta 2001. Suomen eduskunta yhtyy tähän muistohetkeen.

Arvoisat edustajatoverit! Ärade riksdagsledamöter! Jag föreslår att vi hedrar minnet av offren för terroristdåden med tre minuters tystnad.

Kunnioitamme terrorismin uhreina kuolleiden ihmisten muistoa kolmen minuutin hiljaisuudella.

Hiljaisuus.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Manninen ja ed. Urpilainen,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Häkämies,

liikennevaliokunnan varajäsenyydestä ed. Harkimo ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. R. Korhonen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 122—125/2001 vp.

__________

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella kuluvan syyskuun 7. päivältä on eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000 (K 13/2001 vp). Tämä kertomus sisältää myös selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 1999 ovat antaneet aihetta, sekä selvityksen verojärjestelmän kautta annettavasta tuesta. Kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 887—891, 893—898, 906/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 5/2001 vp

Puhemies:

Valiokuntaan lähettämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, joka koskee tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämiä, hallituksen esityksen HE 197/1999 vp pohjalta hyväksyttyjä arpajaislakia, lakia arpajaisverolain muuttamisesta, lakia rahankeräyslain muuttamisesta, lakia viihdelaitelain muuttamisesta, lakia rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lakia rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, lakia näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja lakia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) ja 3) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 6/2001 vp

Puhemies:

Valiokuntaan lähettämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 2) asia, joka koskee tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämää, hallituksen esityksen HE 65/2001 vp pohjalta hyväksyttyä lakia totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

3) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 7/2001 vp

Puhemies:

Valiokuntaan lähettämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 3) asia, joka koskee tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämää, hallituksen esityksen HE 75/2001 vp pohjalta hyväksyttyä lakia raha-automaattiavustuksista. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2001 vp

Lakialoite  LA 144/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​