Täysistunnon pöytäkirja 94/2007 vp

PTK 94/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 7. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

10.12. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

10. ja 11.12. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

10.—15.12. edustaja

 • Sanna Perkiö /kok

10.—17.12. edustaja

 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.12. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 7.12.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 162, 163/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 358, 362, 391, 399, 405—409, 411, 413, 414/2007 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 4.12.2007 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 45—56/2007 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että viestintäministeri Suvi Lindén on 5.12.2007 ilmoittanut muutoksista aikaisemmin antamaansa selvitykseen sidonnaisuuksistaan (VN 6/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2007 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi viime tiistaina pidetyssä täysistunnossa. Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

PTK 92/7/2007

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että hallituksen esityksessä tarkoitettua Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välistä toimipaikkasopimusta ei hyväksytä ja että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja lakiehdotuksen äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 1) (Liite 1, s. 9 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina pidettävään täysistuntoon.

6) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina pidettävään täysistuntoon.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2007 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​