Täysistunnon pöytäkirja 94/2012 vp

PTK 94/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. KESKIVIIKKONA 10. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Antti Kaikkonen /kesk (14.46)
 • Jukka Gustafsson /sd (15.00)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 9.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 93/8/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Anne Kalmarin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 105, ei 68; poissa 26.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 9.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 93/9/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Anne Kalmarin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 105, ei 68; poissa 26.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.10.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​