Täysistunnon pöytäkirja 94/2013 vp

PTK 94/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 4. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Annika Lapintie /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 3.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 143—147/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 702, 706, 708, 713, 725, 727, 730, 732—735, 738—746, 748—752, 754, 756—758, 763—766, 780, 810/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2013 vp

Lakialoite  LA 44/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 8.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen