Täysistunnon pöytäkirja 94/2014 vp

PTK 94/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—17.48) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.48—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Katja Hänninen /vas (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Arja Juvonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Anne Louhelainen /ps (s)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Eero Suutari /kok (14.43)
 • Arja Juvonen /ps (15.17)
 • Harri Jaskari /kok (16.06)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.12)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 7.10.2014 päättänyt lähettää toimenpidealoitteen TPA 8/2014 vp sivistysvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 81—148/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/2/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/1/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 9.10.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​