Täysistunnon pöytäkirja 95/2004 vp

PTK 95/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TORSTAINA 23. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jere Lahti /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23. ja 24.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

23. ja 24.9. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

__________

Chilen senaatin puhemiehen vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Chilen senaatin puhemies Hernán Larraín seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2.

Asian käsittelyn yhteydessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki kosmeettisista valmisteista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2004 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2004 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2004 vp (Petri Salo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​