Täysistunnon pöytäkirja 95/2014 vp

PTK 95/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TORSTAINA 9. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—17.53) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.53—18.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Mika Kari /sd
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (s)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Jussi Niinistö /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jussi Niinistö /ps (17.02)
 • Ismo Soukola /ps (17.02)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on Ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2014 vp (Pia Kauma /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2014 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 10.10.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen