Täysistunnon pöytäkirja 96/2001 vp

PTK 96/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKONA 19. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Arto Seppälä /sd
 • Kari Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Martti Korhonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.9. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.9. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok

19.—21.9. edustaja

 • Esko Kurvinen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/1/2001

2) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​