Täysistunnon pöytäkirja 96/2003 vp

PTK 96/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Iivo Polvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.11. edustaja

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

19. ja 20.11. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

19.—21.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Timo Soini /ps

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Liikenne- ja viestintäministeri Luhtasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen käytettävien muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2003 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: Annettu 2.9.2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​