Täysistunnon pöytäkirja 96/2005 vp

PTK 96/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKO NA 28. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Katri Komi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28. ja 29.9. edustajat

 • Esko Kurvinen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Matti Väistö /kesk

28.—30.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.9. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Arto Seppälä /sd

28. ja 29.9. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

28.—30.9. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Tässä yhteydessä on aihetta todeta, että läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​