Täysistunnon pöytäkirja 96/2007 vp

PTK 96/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKONA 12. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

12. ja 13.12. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Timo Soini /ps
 • Antti Vuolanne /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.12. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk

12.—18.12. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2007 vp

Lakialoite  LA 73/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/6/2007

Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Tuula Peltosen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää välittömästi lisää voimavaroja joukkoliikenteen toimintaedellytysten vahvistamiseksi muun muassa matkalipun hinnan kilpailukykyä lisäämällä. Joukkoliikenteen pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi on laadittava aikataulutettu joukkoliikenneohjelma ja varattava siihen riittävät resurssit. Lisäksi hallituksen on ryhdyttävä toimiin autokannan todellisen uudistumisen ja näin myös liikenneturvallisuuden edistämiseksi muun muassa käytöstä poistettavien autojen romutusta ja kierrätystä tehostamalla."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83, 155/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen 155 sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/9/2007

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille lisätään valtion harkinnanvaraisia avustuksia vuonna 2008 hallituksen esittämästä 20 miljoonasta eurosta 35 miljoonaan euroon."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen 155 sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 3. lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 83 sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 24; poissa 25.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/20/2007

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 111, ei 64; poissa 24.

( Ään. 3 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2007 vp

Lakialoite  LA 117/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/23/2007

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

1) "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa muiden Euroopan unionin maiden kehitystä lyhyimmän asepalveluksen ja vaihtoehtoisen palveluksen pituuden suhteen kehittymisessä ja tuo tarvittaessa pikaisesti eduskunnalle esityksen siviilipalveluksen lyhentämisestä, jos suomalainen käytäntö ei näytä vastaavan eurooppalaista yleistä tasoa."

2) "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yhteiskunnan yleistä kehitystä ja erityisesti työelämässä olevien isyysvapaan mahdollista pidentymistä sekä tuo tarvittaessa pikaisesti esityksen siviilipalveluksen ja asepalveluksen isyysvapaan pidentämisestä vastaamaan tasa-arvoisemmin työelämässä olevien isyysvapaan pituutta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 51, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 53, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2008

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/1/2007

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/3/2007

7) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/4/2007

8) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/5/2007

9) Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2007 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2007 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Kankaanniemen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin torstaina 13.12.2007 kello 0.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​