Täysistunnon pöytäkirja 96/2009 vp

PTK 96/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKONA 21. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.57 ja 20.03—20.51), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—20.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Petri Salo /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tapani Mäkinen /kok (14.21)
 • Suvi Lindén /kok (14.25)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (15.31)
 • Juha Korkeaoja /kesk (18.06)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukai-sesti

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Oras Tynkkysen ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Timo Juurikkalan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Oras Tynkkysen.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 20.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/30/2009

Keskustelussa on ed. Matti Saarinen ed. Pia Viitasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 89, ei 54; poissa 56.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

3) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 54/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 20.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/31/2009

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 30; poissa 47.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 16.4.2010.

Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 16.4.2010.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1108/2009 vp

Puhemies:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen talousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 22.10.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen