Täysistunnon pöytäkirja 97/2002 vp

PTK 97/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TIISTAINA 17. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Jari Koskinen /kok
  • Juha Karpio /kok

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 132/2002 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  (Hälinää) Kehotan edustajia rauhoittumaan, istuutumaan paikoilleen ja ryhtymään kuuntelemaan budjettipuheenvuoroa. Omat yksityiset keskustelut käytäköön salin ulkopuolella, ja koskee kaikkia!

  Ministeri Niinistön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan huomenna kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Tuolloin pidettävien ryhmäpuheenvuorojen jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

  Keskustelu

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/1/2002

  2) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 108/2002 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 109/2002 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 110/2002 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  5) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 111/2002 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 112/2002 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  7) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 113/2002 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  8) Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 114/2002 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  9) Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 115/2002 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  10) Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 116/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  11) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 117/2002 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  12) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 118/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  13) Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 65/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 17.05.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​