Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.9. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Olli Nepponen /kok

29. ja 30.9. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.9. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

29. ja 30.9. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lasse Virén /kok

29. ja 30.9. edustajat

 • Eero Reijonen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 1, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan päätökseen lakiehdotusten sisällön osalta.

Eduskunta yhtyy suuren valiokunnan mietinnön toiseen ponteen sisältyvään, 1. lakiehdotuksen 21 §:ää ja johtolausetta koskevaan ehdotukseen sekä siitä johtuvaan, mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 4 §:n ja 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2005 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​