Täysistunnon pöytäkirja 97/2006 vp

PTK 97/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. PERJANTAINA 6. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

9.—11.10. edustaja

 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.10. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Pekka Vilkuna /kesk

6.—10.10. edustaja

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok

9.—13.10. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 6. päivänä lokakuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 171—183/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 598, 605—607, 615—621, 623—628/2006 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 5. päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu kulttuuriministeri Tanja Saarelan ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan (VN 5/2006 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 96/7/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

2 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 96/9/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

4 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistain istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/16/2006

4) Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen