Täysistunnon pöytäkirja 97/2008 vp

PTK 97/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TORSTAINA 23. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.01—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jukka Mäkelä /kok (16.25)
 • Kimmo Kiljunen /sd (16.32)

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.10. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Tuomo Puumala vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 24.10.2008 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2008 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu — ja toivotaankin — myös päiväjärjestyksen 7)—10) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tästähän jo keskusteltiin edellisen asian yhteydessä, mutta tähän kohtaan on kirjattu vielä muutama puheenvuoropyyntö.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

10)  Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​