Täysistunnon pöytäkirja 97/2009 vp

PTK 97/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TORSTAINA 22. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.59) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (19.59—22.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa, joka toimitettiin salijärjestelmän käyttäjävirheen takia V-painikkeella, merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Annika Lapintie /vas (s)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Katri Komi /kesk (17.21)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Laki osamaksukaupasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2009 vp (Raija Vahasalo /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2009 vp (Outi Alanko-Kahiluoto /vihr)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki tuloverolain 43 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

18) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 23.10.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​