Täysistunnon pöytäkirja 97/2012 vp

PTK 97/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TIISTAINA 16. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.58—17.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ritva Elomaa /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mika Kari /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Anna Kontula /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Kari Tolvanen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.10.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 61/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/1/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä täytäntöönpano-pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Asian käsittely keskeytettiin 12.10.2012 pidetyssä istunnossa.

PTK 96/3/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi täytäntöönpanopäytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Jotusenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​