Täysistunnon pöytäkirja 97/2014 vp

PTK 97/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TIISTAINA 14. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—16.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.59—20.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Markku Eestilä /kok
 • Maria Guzenina /sd
 • Satu Haapanen /vihr (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Saara Karhu /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Rakel Hiltunen /sd (14.32)
 • Markus Mustajärvi /vr (15.47)
 • Päivi Lipponen /sd (15.52)
 • Matti Saarinen /sd (17.40)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 9.10.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 38/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Paatero, Grahn-Laasonen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään ministeri Sirpa Paateron ja ministeri Sanni Grahn-Laasosen selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Ministerin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Jossain vaiheessa, joko ministerin puheenvuoron jälkeen tai sitten keskustelun jonkin aikaa jatkuttua, otamme myös debatin.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

7) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen