Täysistunnon pöytäkirja 98/2001 vp

PTK 98/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. TORSTAINA 20. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Arto Seppälä /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mika Lintilä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.9. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok

20.—25.9. edustaja

 • Pehr Löv /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20. ja 21.9. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.9. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Ulla Juurola /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Laki erikoissairaanhoitolain 1 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2001 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2001 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Laki päihdehuoltolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2001 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2001 vp (Paula Kokkonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2001 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki työttömyysturvalain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2001 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen