Täysistunnon pöytäkirja 98/2012 vp

PTK 98/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.16) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.16—18.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Anna Kontula /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok (14.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 97/9/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 3 §:n mietinnön mukaisena.

4 §

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ari Jalonen on Mirja Vehkaperän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 86, ei 71; poissa 42.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 5, 6, 9, 13, 14 ja 15 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista 3)—14). Samalla totean, että päiväjärjestyksen asiat 2)—7) sisältävät perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteita ja asiat 8)—14) keskustan eduskuntaryhmän lakialoitteita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää edustaja Kaj Turunen ja keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää edustaja Kimmo Tiilikainen. Näiden esittelypuheenvuorojen jälkeen annan puheenvuoron valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle. Vaihtoehtobudjetin esitelleille edustajille puhemies voi myöntää paitsi 1 minuutin mittaisia puheenvuoroja debattikeskustelussa myös 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Varsinaisessa keskustelussa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 127 b §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki varallisuusverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 48 §:n muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2012 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

14) Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 ja 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2012 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.10.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​