Täysistunnon pöytäkirja 99/2001 vp

PTK 99/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. PERJANTAINA 21. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.9. edustajat

 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.9. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Pauli Saapunki /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1—6 § ja 1 luvun otsikko, 7 § ja 2 luvun otsikko, 8 ja 9 § ja 3 luvun otsikko, 10—15 § ja 4 luvun otsikko sekä 16 ja 17 § ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2001 vp

Lakialoite  LA 144/2000 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—15. ja 17.—21. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—15. ja 17.—21. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​