Täysistunnon pöytäkirja 99/2002 vp

PTK 99/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TORSTAINA 19. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Gunnar Jansson /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.9. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

19. ja 20.9. edustaja

 • Gunnar Jansson /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.—27.9. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.9. edustaja

 • Mikko Elo /sd

19. ja 20.9. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Niilo Keränen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilisessä täysistunnossa.

PTK 98/1/2002

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—36) asiasta.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Ed. Ylä-Monosen puheenvuoroa varten kehotan edustajia istuutumaan, rauhoittumaan ja kuuntelemaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/1/2002

2) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 20. päivänä syyskuuta kello 0.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio