Täysistunnon pöytäkirja 99/2004 vp

PTK 99/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TORSTAINA 30. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Astrid Thors /r
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Arja Alho /sd
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.9. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd

30.9. ja 1.10. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.9. edustaja

 • Arto Bryggare /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.9. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

30.9. ja 1.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lasse Virén /kok

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2004 vp laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan eilisessä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa.

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 40 Ratahallintokeskus ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 30 Yrityspolitiikka hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 01 Korkotulot hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ed. Lauri Kähkönen merkitään läsnä olevaksi.

__________

4) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Totean, että valtioneuvoston oikeuskansleri on mukana täysistunnossa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

5) Laki asunto-osakeyhtiölain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

6) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki vaalilain 188 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen