Täysistunnon pöytäkirja 99/2007 vp

PTK 99/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. MAANANTAINA 17. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 13 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Jacob Söderman /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Markus Mustajärvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Paavo Väyrynen /kesk

17. ja 18.12. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.12. edustaja

 • Petri Salo /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13.12.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 42, 43/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

Sivistysvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Henna Virkkunen vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että sivistysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna tiistaina 18.12.2007 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 7.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus vakausohjelman tarkistuksesta ja talouspolitiikan haasteista

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2007 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan pääministerin ilmoitus vakausohjelman tarkistuksesta ja talouspolitiikan haasteista.

Valtiovarainministeri Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 4 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Viime torstaina pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin valtion vuoden 2008 talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 10 minuuttia. Niiden jälkeen on yleiskeskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

__________

3) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/2/2007

10) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/3/2007

11) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/4/2007

__________

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/5/2007

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetettiin tiistaina 18. päivänä joulukuuta kello 1.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​