Täysistunnon pöytäkirja 99/2010 vp

PTK 99/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. KESKIVIIKKONA 13. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.06—15.58) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.58—16.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (s)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Markku Pakkanen /kesk (e)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.24)
 • Timo Kaunisto /kesk (14.36)
 • Suvi Lindén /kok (16.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perusopetuksen tavoitteet

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 4/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käydään ajankohtaiskeskustelu perusopetuksen tavoitteista. Esittelypuheenvuoron asiasta käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ed. Raija Vahasalo. Hänen jälkeensä käytetään ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 3 minuuttia.

Näiden puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Keskusteluun osallistuu myös paikalla oleva opetusministeri Henna Virkkunen.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan toinen varapuhemies Tarja Filatov.

__________

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/2/2010

6) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 72/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2010 vp

Lakialoite  LA 61/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä asiakirjasta ja siihen liittyvistä täytäntöönpanomääräyksistä sekä selitysten antamisesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi asiakirjan ja siihen liittyvät täytäntöönpanomääräykset sekä selitysten antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2010 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 14.10.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​