Täysistunnon pöytäkirja 99/2012 vp

PTK 99/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.51) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.51—18.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lea Mäkipää /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Pekka Ravi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Lea Mäkipää /ps (16.28)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Laki eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2012 vp (Jan Vapaavuori /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2012 vp (Anna Kontula /vas)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2012 vp (Stefan Wallin /r)

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2012 vp (Kari Tolvanen /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki vammaisetuuksista annetun lain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2012 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.10.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​