Täysistunnon pöytäkirja 99/2013 vp

PTK 99/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TIISTAINA 15. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—18.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Anne Louhelainen /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Osmo Soininvaara /vihr (14.43)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.51)

__________

Lakialoitteen siirto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lähetetty lakialoite LA 46/2011 vp siirretään käsiteltäväksi lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 11.10.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 98/3/2013

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen