Täysistunnon pöytäkirja 99/2014 vp

PTK 99/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TORSTAINA 16. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.02) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.02—19.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Juho Eerola /ps
 • Maria Guzenina /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3)  Laki maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2014 vp (Mikko Savola /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

4) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2014 vp (Sampsa Kataja /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2014 vp (Katja Hänninen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 63 §:n sekä työttömyysturvalain 13 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2014 vp (Pentti Kettunen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 17.10.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​