Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

3) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Kiitos, herra puhemies! Kiitoksia kaikista kiitoksista, lämmittää. Olen erittäin tyytyväinen itse myös tähän esitykseen ja siihen, että olemme saaneet sen jo näin pitkälle, koska ilmeistä on ollut se, että meillä on ollut aukkoja lainsäädännössämme ja niitä pitää nyt tukkia kiinni.

Kuitenkin tietysti tilanne on edelleen se, että varmasti tulee olemaan näyttövaikeuksia, koska se, että koska valmistelu alkaa, mikä on ollut sen tekijän päässä, ne ovat subjektiivisia seikkoja. Siinä tietysti toteen näyttäminen tulee olemaan varmasti haasteellista, mutta ei varmastikaan mahdotonta. Olen tässä samaa mieltä kuin eräät edustajat, että kyllä oikeuskäytäntö sitten tämän hoitaa. Mielenkiintoisia tapauksiahan on jo lähiaikoina tapahtunut, ja olisi ollut mielenkiintoista, jos tämä lainsäädäntö jo nyt olisi ollut voimassa, että miten siinä olisi sitten käynyt.

Mutta se on kuitenkin niin, että kun on kyse valmistelusta, niin juuri se, että on vaikea kiinnittää vastuuta objektiivisiin seikkoihin ja joudutaan kiinnittämään näihin subjektiivisiin seikkoihin, kuten tekijän tarkoituksiin, enemmän huomiota, tulee olemaan keskeistä. Mutta senkin takia nämä rikostunnusmerkistöt on yritetty nyt tehdä niin hyvin, että niitten puitteissa pystymme myös näyttämään toteen, että esimerkiksi ryöstön valmistelu on toteutunut tai että panttivangin ottaminen tai sen valmistelu on täyttynyt.

Tässä on myös käynyt juuri niin kuin edustaja Zyskowicz sanoi, että tämän asian valmistelun matkan varrella tuli esille myös tämä tapaus panttivangin ottamisen valmistelusta, ja sen takia se lisättiin tähän, koska nähtiin, että tällekin on tarvetta. Kukaan ei ollut sitä aikaisemmin pohtinut edes, mutta tämä käytännön tapaus osoitti sen, että tässäkin meidän on syytä tukkia se aukko, mitä meillä lainsäädännössä on ollut.

Sitten edustaja Tolvanen kysyi poliisin pakkokeinoista. Tässä on liitteenä lakiehdotus 4, jossa on selvät säännökset salaisista pakkokeinoista, ja niitä myös nyt ulotetaan näihin rikoksiin, jotka nyt ovat tässä kyseessä. Elikkä tarkoitus on juuri se, että poliisi saa käyttöönsä ne pakkokeinot, mitä poliisi tarvitsee, jotta pystyy selvittämään tämänkaltaisia rikoksia, ja se on tietysti tarpeen. Toivon, että lakivaliokunta myös käy nyt nämä läpi sitten, että tässä on juuri kaikki ne, mitä tarvitaan, mutta ainakin minun mielestäni tässä on otettu myös näitä näkökohtia kohtuullisen hyvin huomioon.

Sitten tässä loppusuoralla oli kyse näistä koulusurmista. Tietenkin minä vastaan rikoslainsäädännöstä, en vastaa opetus- enkä sosiaali- ja terveyspuolen lainsäädännöstä, mutta totta kai ihminen on aina kokonaisuus, ja totta kai on niin, että meidän pitää huolehtia siitä, että meidän järjestelmämme sitten tukevat toisiansa, ja totta kai on erittäin tärkeätä, että lapset ja nuoret saavat sitä tukea, mitä he tarvitsevat, jos voivat huonosti, mutta se ei nyt suoranaisesti tähän kriminalisointiin liity. Tietysti jo nykyisessä lainsäädännössä lääkärillä on joskus myös velvollisuus ilmoittaa poliisille riippuen siitä, minkälaisista asioista on kyse.

Tässä myös joku edustaja kysyi, miksi tässä on tehty tämmöinen lista näistä, miksi ei tehdä muulla tavalla. Kehotan teitä lukemaan tätä hallituksen esitystä, koska se on juuri tehty tällaiseen muotoon, koska valmistelua on vaikea määritellä ja koska laillisuusperiaatetta pitää meidän lainsäädännössä aina pitää yllä. Sen takia on varmasti hyvä lukea tätä hallituksen esitystä, se on tässä tarkasti otettu esille, miksi tämmöiseen ratkaisuun ollaan nyt päädytty.

Elikkä kiitokset kaikille edustajille näistä positiivisista lausunnoista ja positiivisesta palautteesta. On ilo tehdä yhteistyötä eduskunnan kanssa näissä merkeissä — också på Svenska dagen. Tack så mycket!