Täysistunnon pöytäkirja 113/2013 vp

PTK 113/2013 vp

113. TORSTAINA 14. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

126) Fortum Oy:n sähkönjakeluverkon myynti

Suullisen kyselytunnin asia SKT 126/2013 vp

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Ulkomaisten suorien sijoitusten vähäisyys on iso ongelma Suomessa. Pärjäämme monissa kansainvälisissä taloudellisissa vertailuissa, mutta tässä pärjäämme huonosti. Itse asiassa olemme selkeästi alle EU:n keskitason ja jopa puolta huonommassa tilanteessa kuin vaikkapa Ruotsi ja Tanska. Hallituksella on selkeä tavoite lisätä suoria ulkomaisia investointeja Suomeen. Olemme tästä tehneet jopa periaatepäätöksen viime joulukuussa osana Team Finland -harjoituksen lanseeraamista, ja siinä on erikseen vielä prioriteettikohteiksi mainittu Venäjä, USA ja Kiina, jotka siis, niin kuin kaikki tietävät, ovat kaikki Eta-alueen ulkopuolisia maita.

Kaipaamme kipeästi investointeja Suomeen, ja toivon niitä kaikista mahdollisista maailman maista. Sitten on kokonaan toinen asia, että voi olla jotakin sellaista omistusta Suomesta, johon liittyy merkittävä kansallinen intressi, ja siinä yhteydessä sitten tulee tulkittavaksi se, rajoitetaanko sen myyntiä ulkomaille vai ei. Semmoista intressiä ei ole Fennovoiman tapauksessa. Sen sijaan semmoinen intressi saattaa olla sähkönsiirtoverkon osalta.