Täysistunnon pöytäkirja 117/2009 vp

PTK 117/2009 vp

117. KESKIVIIKKONA 2. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

4) Valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2009 vp

Christina Gestrin /r (vastauspuheenvuoro):

Ärade talman! Finland ska vara en föregångare i klimatpolitiken men en i rapport som nyligen presenterades konstaterades att energiåtgången kommer att växa ganska kraftigt mellan åren 2020 och 2030. Det här är ju ganska ororande, om inte energisparåtgärderna och energieffektiveringsåtgärderna ännu då faktiskt har haft någon ordentlig effekt.

Olemme mielestäni epäonnistuneet ilmasto- ja energiapolitiikassamme, jos energiankulutus vielä kasvaa noin 10—20 vuoden päästä, niin kuin tässä Temmin raportissa ennustetaan. Kysynkin sen vuoksi, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta nämä aika huolestuttavat ennusteet eivät toteutuisi.