Täysistunnon pöytäkirja 55/2005 vp

PTK 55/2005 vp

55. TIISTAINA 17. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Roger  Jansson  /r (vastauspuheenvuoro):

Herr talman! Det viktiga i sammanhanget var att rädda arbetsplatserna, de finska arbetsplatserna under finska avtal ombord, och det lyckades. Det lyckades fullt ut när det gäller Viking Line. Jag hoppas att det också skall lyckas lika bra när det gäller stödet till andra rederier. Därför är det olyckligt när man i riksdagsdebatten här hänvisar till ett företag. Jag stödde inte heller på något sätt den överstora dividend som Viking Line delade ut det där året, men däremot uppfylldes stödets målsättning fullständigt när det gäller Viking Lines insatser och Viking Lines policy. Fartygen kunde hållas kvar under finsk flagg och personalen ombord kunde fortsätta att arbeta under finska avtal.