Täysistunnon pöytäkirja 70/2007 vp

PTK 70/2007 vp

70. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2007 kello 15

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Christina Gestrin /r (vastauspuheenvuoro):

Värderade talman! Om alla Östersjöländer skulle ha samma reningsgrad på samhällsutsläpp som vi har i Sverige och Finland så skulle fosforutsläppen minska med 30 procent till 2012. För Finska vikens del skulle belastningen minska med 1 200 ton fosfor per år om S:t Petersburg skulle effektivera ytterligare sin reningsteknik. Den här mängden är i jämförelse dubbel mot vad jordbruket belastar Finska viken per år.

Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että ongelmat tunnetaan ja nyt on aika toimia. Pistekuormitus on edelleen huomattava eräissä Itämeren maissa, erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Kysynkin hallitukselta: Minkälaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Itämeren pistekuormitus saadaan kuriin?