Täysistunnon pöytäkirja 70/2007 vp

PTK 70/2007 vp

70. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2007 kello 15

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies, ärade talman! Oli erittäin mukava kuulla tässä ministeri Tiilikaisen suusta hänen äskeisestä tapaamisestaan varsinaissuomalaisten, satakuntalaisten ja pirkanmaalaisten maanviljelijöiden kanssa. Uskon ja toivon, että tämä on erittäin hyvä projekti.

Ed. Pulliainen, kun hän puhui ministeri Kanervalle, niin juuri tätä hän tarkoitti, että tehdään nyt Varsinais-Suomesta ja Saaristomerestä semmoinen malliesimerkki, jota kelpaa näyttää muille ja koko Itämeren alueelle. Jos me nyt hoidamme nämä maatalouspäästöt Saaristomereen niin, että voidaan todistaa, miten tehokkaasti asian voi hoitaa, kun sen tekee oikein tahdon kanssa, niin silloin me voimme käyttää sitä mallina myös muille.

Tiedän itse, kun joskus 90-luvun alussa tutkin Puolan maatalouspäästöjä, että siellä oli jo silloin tahtoa tätä asiaa pohtia ja hoitaa. Ei sielläkään haluta olla vaikeita, täytyy aina vain löytää hyvät, sopivat keinot toimia. Jos me löydämme uusia tehokkaita keinoja, niitä varmaan voi markkinoida sinnekin päin.

Ärade talman! Det är helt klart att om vi bor i Nyland i Helsingforstrakten så är det S:t Petersburgs utsläpp som berör oss starkast för det är här som de påverkar mest. När vi bor i Egentliga Finland så är det Skärgårdshavet och då är det våra egna utsläpp, vårt eget jordbruk som är den största orsaken till utsläppen. Därför är de här två sakerna lika viktiga. Det är helt klart att vi vill sköta om både nylänningarnas och åbolänningarnas vatten, det här gör att det finns flera saker att göra på en gång, man kan inte säga vilkendera.

Sitten tähän Helcomin kokoukseen, jossa kohta ympäristöministerit laittavat nimensä paperiin. Se, mikä on erittäin tärkeää ei vain Suomessa vaan kaikkialla, on, että yhteisiin tavoitteisiin sitoutuvat erittäin voimakkaasti myös liikenneministerit, maatalousministerit ja pääministerit. On hieman sääli, että nyt ei ollut läsnä maatalousministeri eikä liikenneministeri täällä, mutta täytyy sanoa, että ministeri Tiilikainen teki nyt vaikutuksen. Uskon todella, että asioita hoidetaan niin hyvin kuin vain voidaan. (Ed. Ahde: Jos ne ovat Tiilikaisesta kiinni, niin alkaa tapahtua!) — Kyllä, mutta täytyy toivoa, että tämä näkyy myös siellä liikennepuolella.

Sehän on selvää, että liikenne myös vaikuttaa Itämeren typpipäästöihin. Jos me suosimme rautateitä, jos me vähennämme bensan ja dieselin polttamista moottoreissa, se vaikuttaa Itämereen niin kuin ilmastonmuutokseenkin, ja tämän pitäisi näkyä. Jos me puhumme täällä ja olemme innostuneita, sen pitää myös näkyä liikenneministeriössä, sen pitää näkyä maatalousministeriössä, sen pitää näkyä kaikessa. Minä toivon, että tämä viesti menee läpi kaikkiin maihin.

Ainakin vuonna 1991 ruotsalaisen tutkimuksen mukaan suurin taloudellinen hyöty siitä, että me pelastamme Itämeren, oli meillä ja ruotsalaisilla, elikkä meillä ja ruotsalaisilla intressi on suurin. Jos katsoo, kenellä on niitä kesämökkejä eniten, kalastusta eniten, purjehtijoita, siis kenellä on se suurin hyöty tästä merestä, niin se suurin hyöty on todellakin ruotsalaisilla ja meillä. Sen takia me olemme tässä moottoreita ja se on meistä kiinni.