Puolustusvaliokunta

PÖYTÄKIRJA 44/2005 vp

Perjantai 2.12.2005 kello 09.30 - 09.45

Läsnä

 • pj. Kauko Juhantalo /kesk
 • vpj. Jaakko Laakso /vas
 • jäs. Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd (§ 3—5)
 • Antero Kekkonen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk (§ 3—5)
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk

sihteeri

Heikki Savola, valiokuntaneuvos

1 §

 

Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

2 §

 

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 §

  HE 199/2005 vp

laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Suoritettiin yksityiskohtainen käsittely.

Käsittelyn pohjaksi otettiin sihteerin laatima mietintöluonnos, joka esiteltiin, asiakirja A 3 §.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä:

 • ed. Kekkonen ehdotti, että kappaleessa 9 ilmaus "otetaan huomioon" vaihdetaan ilmaisuksi "huomioidaan", ehdotus hyväksyttiin
 • ed. Kekkonen ehdotti, että kappaleessa 10 sana "korostaa" korvataan sanalla "toteaa", ehdotus hyväksyttiin

Asian ensimmäinen käsittely todettiin päättyneeksi.

Päätettiin yksimielisesti pitää asian ensimmäistä käsittelyä myös asian ratkaisevana käsittelynä.

Asian käsittely todettiin päättyneeksi ja asia valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

4 §

 

EU:n kriisinhallintaharjoitus 2006 (CME06)

Jaettiin ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön muistio 29.11.2005, liite A 4 §.

Päätettiin perustuslain 50 § 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion suhteen.

5 §

 

Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 8.12.2005 klo 10.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Savola
valiokuntaneuvos

​​​​