SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

SiVM 10/2001 vp - K 10/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2000 (K 10/2001 vp).

Asiantuntija

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjastonjohtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2000 hoidettu hyvin ja asianmukaisella tavalla. Kehittämistyötä on voitu tehdä muun muassa kertomusvuonna toteutetun työskentely- ja voimavarakartoituksen tuloksia hyödyntäen. Valiokunta pitää tärkeänä uusien työmenetelmien ja uusien palvelujen kehittämistä.

Kansanedustajille suunnattavien tieto- ja sisällöllisten palvelujen kehittämiseksi valiokunta kiirehtii toimenpiteitä, joilla esimerkiksi omakirjastonhoitajajärjestelmää kehittämällä räätälöidään valiokuntien ja kunkin kansanedustajan tiedon tarpeen mukaiset järjestelyt siten, että edustaja saa automaattisesti tietojärjestelmäänsä tarvitsemansa erityisalan uutta tietoa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti esittää,

että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Markkula /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • vjäs. Kalevi Olin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​