SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2004 vp

SiVM 15/2004 vp - K 14/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2003 (K 14/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2003 hoidettu asianmukaisella tavalla.

Eduskunnan kirjastossa on vuonna 2003 keskitytty erityisesti kokoelmapalveluun. Kokoelmaksi katsotaan kaikki se tieto ja aineisto, mitä kukin asiakas kirjastosta saa ja mitä sieltä asiakkaalle tarjotaan. Valiokunta kiinnittää myönteistä huomiota niihin kestäviin periaatteisiin, joita Eduskunnan kirjaston kokoelmiin on sovellettu: demokratian tukeminen eli ilman tietoa ei ole oikeaa demokratia, parlamentin työn tukeminen eli parlamentin työ perustuu tietoon, pitkä aikaperspektiivi — aina yli 100 vuotta, relevanssi aikalaisille, saatavuus eli tieto, jota ei saada käyttöön, on näennäistietoa, ja se, että aineistonvalinta tapahtuu usean ammattilaisen toimesta eli monisilmäisyys on moniarvoisuutta.

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja

että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​