SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2004 vp

SiVM 2/2004 vp - K 14/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2002

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2002 (K 14/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2002 hoidettu asianmukaisella tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila