SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2002 vp

SiVM 20/2002 vp - K 10/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2001 (K 10/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjastonjohtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2001 hoidettu hyvin ja asianmukaisella tavalla.

Eduskunnan kirjasto on kiitettävästi kehittänyt ulkoisia palvelujaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että panostetaan myös eduskunnan sisäisten kirjastopalvelujen kehittämiseen. Tällöin tulee ottaa huomioon eduskuntatyön erityistarpeet palvelujen saannissa. Eduskuntatyössä palvelujen tarve ajoittuu usein myös ilta-aikaan, ja kansanedustajien työn luonteen vuoksi esimerkiksi kirjaston tietokantojen käytön koulutusta tulisi voida saada yksilöllisesti ja palveluja räätälöitynä kunkin edustajan valiokuntatyön tai muutoin eri aloille suuntautuvan tiedontarpeen mukaan ja ohjeistuksen tulisi olla selkeää ja käyttäjäystävällistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Suvi Lindén /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​