SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp

SiVM 9/2006 vp - K 14/2006 vp

Tarkistettu versio 2.1

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2005 (K 14/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2005 hoidettu asianmukaisella tavalla.

Eduskunnan kirjasto on edelleen jatkanut jo 1980 -luvulla alkanutta veteraanikansanedustajien muistitietoprojektia niin, että haastatteluja on yhteensä 293 ja nauhoitusta yhteensä 1 740 tuntia. Nauhoilta tekstiksi purettuna kokonaissivumäärä oli vuoden 2005 lopussa 42 680 sivua. Valiokunta pitää muistitietoprojektia mittavana ja merkittävänä työnä, jota eduskunnan kirjasto on suorittanut kiitettävästi.

Kertomuksen perusteella voidaan myös todeta, että eduskunnan arkistolla on ollut kertomusvuonna isoja haasteita, jotka se on hoitanut kiitettävästi. Arkiston asiakirjojen käyttö on kasvanut noin 20 prosenttia, ja ulkoiset asiakkaat ovat edelleen selvänä enemmistönä. Myönteistä on myös valokuva-arkiston toiminnan vakiinnuttaminen ja digitointihankkeiden eteneminen. Kirjasto ponnistelee edelleen teknisen ratkaisun löytämiseksi myös valokuva-arkiston aikaansaamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​