SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2006 vp

SuVM 1/2006 vp - HE 3/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2006 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 3/2006 vp) pohjautuvat ehdotukset laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta lakivaliokunnan mietintöön (LaVM 12/2006 vp) liittyvän vastalauseen mukaisina.

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 140/2005 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Vilén /kok
 • vpj. Antti Kaikkonen /kesk
 • vpj. Kimmo Kiljunen /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä