SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  1/2010 vp

SuVM 1/2010 vp - HE 7/2010 vp LA 1/2007 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 7/2010 vp) pohjautuvat ehdotukset laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä poiketen hallituksen esityksen mukaisina. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 1/2007 vp) sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Tuomioja /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • vpj. Antti Kaikkonen /kesk
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Palm /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Mauri Salo /kesk