SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  3/2004 vp

SuVM 3/2004 vp - HE 73/2003 vp LA 154/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 2004 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 73/2003 vp) ja lakialoitteeseen (LA 154/2003 vp) pohjautuvan ehdotuksen laiksi metsälain muuttamisesta muuten maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 5/2004 vp) mukaisena, mutta poistanut lakiehdotuksen 14 b §:stä sen 2 momentin.

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 141/2003 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kimmo Kiljunen /sd
 • vpj. Hannu Takkula /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen