TALOUSARVIOALOITE 1/2010 vp

TAA 1/2010 vp - Esko Ahonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vapaan sivistystyön oppilaitoksille vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoon

Eduskunnalle

Opetusministeriö on valmistellut yhdessä vapaan sivistystyön oppilaitoksia edustavien valtakunnallisten järjestöjen kanssa mittavan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009—2012. Ohjelma sisältää lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevia uudistuksia, joiden toimeenpano on lainsäädännön osalta käynnistynyt mutta rahoituksen osalta vasta alkamassa.

Opetusministeriö esitti omassa talousarvioesityksessään 2011 vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoon käytettäväksi 1 300 000 euroa, mutta hallituksen esityksessä ei tätä määrärahaesitystä enää ole.

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009—2012 toimeenpano ja siinä esitetyt rahoitusuudistukset edellyttävät, että oppilaitoksia tuetaan ja kannustetaan suuntaamaan toimintansa vapaata sivistystyötä kehittävään laatutyöhön. Taloudellisten kehittämisresurssien puute estää uudistusten toteuttamisen toivotulla tavalla.

Eduskunta on myös edellyttänyt, että selvitetään onko avustuksina myönnettävä rahoitusmalli tarkoituksenmukainen vai tulisiko laatu- ja kehittämisrahoitus siirtää osaksi valtionosuusrahoitusta. Selvitys- ja kehittämistyö vaatii oppilaitoksilta panostusta uusien laskenta- ja seurantamallien kehittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.30.30 lisäyksenä 1 300 000 euroa vapaan sivistystyön oppilaitoksille käytettäväksi vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoon.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Esko Ahonen /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Tuomo Hänninen /kesk
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Paula Sihto /kesk
  • Sanna Lauslahti /kok
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​