TALOUSARVIOALOITE 1/2013 vp

TAA 1/2013 vp - Sauli Ahvenjärvi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alkoholin matkustajatuonnin valvomiseen

Eduskunnalle

Alkoholin matkustajatuonti on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt, eivätkä tullin resurssit riitä matkustajatuonnin valvomiseen. Alkoholia saa säännösten mukaan tuoda vapaasti omaan käyttöön. Alkoholin matkustajatuonnin määrät viittaavat kuitenkin laajaan harmaaseen talouteen, alkoholin jälleenmyyntiin ja törkeisiin veropetoksiin.

Alkoholijuomien kulutus on kasvanut vuosikymmeniä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan alkoholi on tällä hetkellä vakavin yksittäinen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa. Alkoholin lisääntyneet haitat koskevat koko yhteiskuntaa ja kaikkia sen jäseniä. Alkoholituonnin kaupallista välittämistä on pyrittävä ehkäisemään muun muassa tehostamalla valvontaa.

Helsingin tullin arvio on, että alkoholituontia pystyttäisiin valvomaan nykyistä paremmin, mikäli henkilöstöresursseja lisättäisiin kahdellakymmenellä henkilöllä. Lisätyöntekijöiden avulla pystyttäisiin puuttumaan paremmin suurten maahantuontierien selvittämiseen heti maahantuontivaiheessa. Lisäksi voitaisiin paremmin seurata ja arvioida, onko alkoholi tulossa omaan vai kaupalliseen käyttöön. Kahdenkymmenen uuden henkilön palkkaamisen kustannukset ovat noin miljoona euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa alkoholin matkustajatuonnin valvomiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd